- Gottesmutter "Aller Bedrängten Freude"

Auktion 406, Kat.-Nr. 595

HERBSTAUKTION 28. UND 29. SEPTEMBER am 28. September 2022

 

Gottesmutter "Aller Bedrängten Freude"

Schätzpreis:
€ 700 bis € 800

Differenzbesteuerung    

Ergebnis:
€ 780 (inkl. 30 % Käuferaufgeld)

Beschreibung:

Gottesmutter "Aller Bedrängten Freude"

Russland, 18. Jh.

 

Tempera mit Gold. Holz. Rest., min. besch. 34,54 x 28,5 cm.

 

Expertise: Ikonengalerie Serafim Dritsoulas, München.:
Russland,

Datierung:
18. Jh.


Träger:
auf Tempera mit Gold
Technik-Träger:
Holz
Maße:
34,54 x 28,5 cm
Zustand:
Rest., min. besch
Echtheit:
Expertise: Ikonengalerie Serafim Dritsoulas, München.