Philips Wouwerman, Umkreis - Höfische Jagdgesellschaft

Auktion 407, Kat.-Nr. 440

WINTERAUKTION

am 7. Dezember 2022 bis 8. Dezember 2022

Philips Wouwerman, Umkreis

1619 Haarlem - 1668 ebenda


Höfische Jagdgesellschaft

Schätzpreis:
€ 1.200 bis € 1.500

Differenzbesteuerung    

Ergebnis:
€ 1.313 (inkl. 30 % Käuferaufgeld)

Beschreibung:

Philips Wouwerman, Umkreis

1619 Haarlem - 1668 ebenda

Höfische Jagdgesellschaft


Öl auf Lwd. 26,5 x 37,5 cm. Doubliert. Rest. Min. besch. Rahmen min. besch. (40 x 50,5 cm).
Technik:
Öl
Träger:
auf Lwd
Maße:
26,5 x 37,5 cm
Zustand:
Doubliert. Rest. Min. besch
Rahmen:
Rahmen min. besch. (40 x 50,5 cm)